22.2.06

Shalawat

Allahumma inna nas-aluka ziyadatan fid dini wa barakatan fil ‘umri wa shihhatan fil jasadi wa sa’atan fir rizqi wa tawbatan qablal mauti wa syahadatan ‘indal mawti wa maghfiratan ba’dal mawti wa ‘afwan ‘indal hisabi wa amanan minal ‘adzabi wa nashiban minal jannati war zuqnan nadhara ila wajhikal karim.
Wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa alihi wa shahbihi wa sallam subhana rabbika robbil ‘izzati ‘amma yashifuna wa salamun ‘alal mursalina wal hamdu lillahi rabbil ‘alamin. ‘Adada kholqihi wa ridho nafsihi wa zinata ‘arsyihi wa midada kalimatihi.

(Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kelebihan dalam agamaku, keberkahan di dalam umur, kesehatan jasmani, kelapangan rezeki, bertobat sebelum menemui kematian, mengucapkan syahadat ketika akan mati, mendapatkan pengampunan setelah mati, mendapatkan kemudahan ketika ditegakkannya hisab dan keselamatan dari azab, serta mendapatkan kehidupan surga, dan berikanlah pada kami dapat melihat pada zat-Mu, Yang Mahamulia.
Semoga selawat dan salam Engkau limpahkan kepada pemimpin kami, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Mahasuci Tuhanmu, Tuhan yang mulia dari apa-apa yang mereka sifati, dan salam atas sekalian utusan Allah dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sebanyak ciptaan-Nya, sebanyak keridaan atas diri-Nya, sebanyak para penjaga Arsy-Nya, dan sebanyak tinta ayat-ayat suci-Nya.)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home